Chào bác sỹ bác sỹ cho cháu hỏi, hnay cháu thử que thì hiện 2 vạch trễ kinh 8 ngày, đi siêu âm bác sỹ bảo do còn nhỏ nên chưa xác định số tuần, bác sỹ xem giúp cháu kết quả siêu âm như này thì có thai chưa, và được mấy tuần rồi ạ. Cháu cảm ơn.