Chào bác sỹ bác sỹ cho cháu hỏi, hnay cháu thử que thì hiện 2 vạch trễ kinh 8 ngày, đi siêu âm bác sỹ bảo do còn nhỏ nên chưa xác định số tuần, bác sỹ xem giúp cháu kết quả siêu âm như này thì có thai chưa, và được mấy tuần rồi ạ. Cháu cảm ơn.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ