Em muốn hỏi tầm chiều em đi xét nghiệm máu về thai. Kết quả là không có. Tối đến thì âm đạo ra máu và nó không như mọi tháng nó chỉ chảy máu trong hai ngày. Như vậy là có thai không ạ?