Bác sĩ ơi
E bị muỗi đốt thâm chân nhiều
Nên dùng derma forte hay philDOMINA v ạ