Cho em hỏi mạch ở cổ đập nhanh . Hay đau đầu . Lúc đau ngay giữa trán lúc lan ra hết đầu . Hoa mắt chóng mặt . Mỏi mắt . Là bệnh gì vậy ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ