Con Em bị dính thắng lưỡi. Nay được 4 tháng rồi đã cắt được chưa ạ! Cắt ở đâu chi phí hợp lí và an toàn ạ!