Con em 3 tuổi bé bị nổi mề đay . Bé bị thiếu men g6pd kh biết sửng dụng siro có thành phần này đc kh ạ
Lá khế 15g
Kim ngân hoa 30g
Ké đầu ngựa 15g
Đơn tía 15g
Sài đất 15g
Cát căn 15g
Lá dâu 6g
Rau má 15g
Kinh giới 6g
Bồ cu vẽ 6g

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ