Bác sĩ ơi , tai bên trái của em có vấn đề : thỉnh thoảng thở nghe tiếng bập bùng theo nhịp thở . Bịt mũi lại rồi thở ra thì tai bên phải bình thường tai bên trái thì bập bùng theo nhịp thở và hôm nay khi em ăn cơm lúc nhai thức ăn bị nhỏi bên trong , mức độ đau tăng dần khi dừng thì hết đâu

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả