Bác sĩ ơi, chỗ tay phải của cha em có khả năng bị thoát mạch
Lần thứ 3 chỗ kim truyền bị sưng em báo điều dưỡng thì bảo không sao, rút ra và có truyền tay khác, về sưng chỗ kim hơn 1 tuần
Ban đầu sưng ngón trỏ, sau đó sưng dần các ngón tay rồi sưng hết mu bàn tay

Em không biết nên để đến nay 3-4 tháng rồi ạ, bây giờ có chữa được không ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ