Chào bác sĩ.
Ba em bị K vòm. Lúc đầu bác sĩ bảo GĐ 3. Xạ hoá kết hợp ( 30 xạ + 6hoá). Đã có giấy ra viện
Nhưng kết quả là T1N3M0 giai đoạn 4b , c11
Là giai đoạn cuối không phải 3 ạ.
Hiện tại ba em bị loét họng và lỡ lưỡi.
Em muốn biết thời gian sống của ba em được bao lâu ạ.
Em xin cảm ơn nhiều

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ