Chào bác sĩ.
Ba em bị K vòm. Lúc đầu bác sĩ bảo GĐ 3. Xạ hoá kết hợp ( 30 xạ + 6hoá). Đã có giấy ra viện
Nhưng kết quả là T1N3M0 giai đoạn 4b , c11
Là giai đoạn cuối không phải 3 ạ.
Hiện tại ba em bị loét họng và lỡ lưỡi.
Em muốn biết thời gian sống của ba em được bao lâu ạ.
Em xin cảm ơn nhiều