• Bác sĩ Phan Thị Hạnh


    Chào bạn:
    Theo kết quả siêu âm, chiều dài đầu mông của bé là 36mm, tương đương tuổi thai 11 tuần, ở tuần thai này thì tuổi thai tương đối chính xác bạn nhé. Từ tuổi thai này k thể xác định ngược lại được thời điểm thụ thai của bạn, mà tính ngược 11 tuần trước chính là tương đương ngày đầu kì kinh cuối của bạn.
    Mình chưa hiểu đựơc câu hỏi bạn lắm nên bạn có thể ib trực tiếp mình nhé.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ