Hiện tại bé nhà e đc 3 tháng 17 ngày.Hôm nay là ngày thứ 17 bé hiện tại chưa ị? Bé ăn sữa mẹ hoàn toàn và vẫn ăn ngủ xì hơi bình thường.E có nên thụt cho bé k ạ?