OCB là bệnh gì vậy ạ hoặc là OCD hay gì đấy nghe nói chỉ những người trong ngành mới bt được

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ