• BS Phạm Thị Ngọc Mai


    Vậy bạn cần đến khám lại để biết tình trạng của bệnh, chức năng gan, số lượng virus để điều chỉnh thuốc cho hợp lý, không tự ý dùng thuốc nhé.
    Cụ thể hơn b cài app bacsiviet trên điện thoại để nói chuyện trực tiếp với chuyên khoa gan mật nhé

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ