Bây giờ thấy đau đầu và buồn nôn. E uống 16 viên ạ. Mong bác sĩ tư vấn cho e làm sao để e chữa trị đk ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Chuyên Khoa Bỏng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ