Em đang điều trị nội tiết tố. Trong toa thuóc cua bac sĩ điêu trị co thuốc tên AL và viên thuốc màu trắng , hình tròn va cũng có chứ AL trên đó. Em hết thuốc tháng này va muốn mua thêm thuốc đẻ uống thêm . Nhờ anh chị tư vấn va không biet em co thể mua thuốc này ở đâu ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ