E cần mua thuốc và e ở biên hòa đồng nai..
E bị rụng trọc đầu hơn 4 năm rồi à hiện đang tìm thuốc này rất mong phản hồi của bác sỹ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ