Em bị viêm âm đạo đi khám bs cho thuốc đặt clovucire.nhưng em tới kì kinh nguyệt vậy có đặt thuốc trong quá trình hành kinh được không

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ