Dạ chào bác sĩ, em đang dùng thuốc Zetonna HFA Aerosol thì có được đi tiêm vacxin không, xin bác sĩ giải đáp giúp?

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ