Em tiêm vaccin bh bị tim nhanh 2 thag nay hôm nay em nghỉ thuốc k uống thì tim lại đập nhanh và nó đập ở vùng bụng thượng vị đập như quả tim ý ạ có sao k ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ