Tôi thường xuyên làm việc khuya sau 12h đêm mới đi ngủ. Có cách nào vừa có thể làm việc thời gian đó mà vẫn đảm bảo sức khoẻ không ạ?

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ