Hôm qua cháu tiêm chủng 6trong 1 về sốt từ hqua đến nay liệu có bị sao không vậy bs