Cháu có lịch tiêm hpv và lịch tiêm vc astra mũi 2 cách nhau mấy ngày. Vậy giờ cháu có được tiêm 2 mũi luôn ko hay là chọn 1 trong 2. Nên tiêm cái nào trước cái nào sau ạ? Cảm ơn bác sĩ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Dị ứng, Miễn dịch Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ