E tiêm vaccine covid hôm qa và bây giờ ở chổ này nổi lên như muỗi cắn. V có s k ạ?

Dạ vâng ạ. Ở chân và tay lâu lâu chỉ nổi lên 1 2 cục sau đó rồi lặn mất ạ..