Dạ chào bác sĩ. Em muốn hỏi là em cảm thấy có tiếng nổ lách tách trong tai trái của em và em rất sợ khi nghi là có côn trùng vào tai.
Xin giúp em với. Cảm ơn