Em bị tiểu đêm nhiều lần, tiểu xong vẫn có cảm giác buồn tiểu, muốn tiểu nữa nhưng không được. Em đo đường huyết thì vẫn ổn định. Em từng bị áp xe tai vòi do tai vòi có mủ, trước khi em bị tình trạng tiểu đêm này em có bị rong kinh.