Cháu nhà e nay đc 2 tháng 7 ngày. 2 hôm nay bé coa dấu hiệu đi ngoàibs tư vấn giúp e ạ
  • Bác sĩ Trịnh Ngọc Bình


    Chào em,
    Vì em không cung cấp thông tin đầy đủ như bé bú mẹ hay bú bình , bé bú như thế nào , bé sinh hoạt như thế nào , có quấy khóc không bé đi ngoài ngày mấy lần , phân nhìn ra sao ,có di phân sống hay không ..,...nên tôi không tứ vấn được

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ