Cháu nhà e nay đc 2 tháng 7 ngày. 2 hôm nay bé coa dấu hiệu đi ngoàibs tư vấn giúp e ạ
  • Bác sĩ Trịnh Ngọc Bình


    Chào em,
    Vì em không cung cấp thông tin đầy đủ như bé bú mẹ hay bú bình , bé bú như thế nào , bé sinh hoạt như thế nào , có quấy khóc không bé đi ngoài ngày mấy lần , phân nhìn ra sao ,có di phân sống hay không ..,...nên tôi không tứ vấn được