E bị đi cầu phân sống và đôi khi bị tiêu chảy. Kéo dài hơn tháng nay. Và hai ba hôm nay thì e bị chướng bụng đầy hơi khó ăn cũng chướng. K ăn cũng chướng. Kiểu như bụng e bị sưng lên vậy. Và e có nước là ổi nấu lên

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ