Bé có tiền sử lúc 3 tuần đi phân ra máu cho tới 3 tháng thì hết. Bây giờ còn 1 tuần bé đủ 4 thì đi phân ra những chấm đen. Có mùi phân khác hơn những ngày khác