Dạo gần đây em hay bị khó thở. Ngồi hoặc nằm khi đứng dậy là bị thắt tim . Tim đập nhanh. Mệt tim. Trong người mệt mỏi. Đôi lúc có mất ngủ.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ