Bác sĩ mẹ con đang dùng thuốc chống đông mấy năm nay, do đợt này dịch thuốc hết thì có thể dùng thuốc nào thay thế được ạ, với ngueng như vậy có sao ko ạ.cảm ơn bs