1 tháng nay em có cảm giác tức ngực, khó thở. Không thở sâu, k lấy hơi từ bụng lên được. Luôn muốn ngáp, thỉnh thoảng hay nhói tim bà đau bên sườn phải. Cứ nằm xuống là thở khó khăn hơn ngồi rất nhiều