Hiện tại e đang bị mọc mụn viêm và mụn ẩn thì cần điều trị như thế nào thưa bác sĩ