Bứ em được 1 tháng 7 ngày bú SCT mà mấy nay đi phân như hình thì có vấn đề gì không ạ Bác Sĩ?