Cho em hỏi thai em 5 tuần 3 ngày kích thước túi ối 6.4mm. Chưa có âm vang và noãn hoàng thì có phát triển bình thường ko ạ. Em đi khám thì bs bảo khả năng ko phát triển

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ