Tôi bị nổi hạt trong cổ họng
Tôi không biết bị bệnh gì
Đang cách ly xã hội nên tôi không dám đi khám

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ