Từ xn đến hôm nay tôi mất ngủ , tôi kg thở được cứ ngộp ngộp giống như người mới mổ dậy, nằm xuống thiu thiu là thở thoi thóp nên lại tỉnh . Tôi xin hỏi Bs có cách nào để tôi thở bình thường và kg bị mất ngủ