Từ xn đến hôm nay tôi mất ngủ , tôi kg thở được cứ ngộp ngộp giống như người mới mổ dậy, nằm xuống thiu thiu là thở thoi thóp nên lại tỉnh . Tôi xin hỏi Bs có cách nào để tôi thở bình thường và kg bị mất ngủ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ