• Bác sĩ, Thạc Sĩ Nguyễn Chí Trung


    Xin chào bạn, bạn không nói rõ bạn bị cả hai bên hay 1 bên, tiếng tách tách thường xuyên hay thỉnh thoảng bị, có kèm nghe kém ko. Có thể chỉ là ráy tai khô di chuyển gây ra, cũng có thể là có dịch trong tai hoặc viêm tắc vòi nhĩ. Nội soi TMH sẽ giúp chấn đoán chính xác vấn đề cho bạn. Chúc bạn mau khỏe.

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả