Tôi năm nay 27 tuổi, đã từng bị u nang buồng trứng 3 lần, trong 3 lần này có 1 lần cắt bỏ 1 bên buồng trứng trái và 2 lần bóc tách u. Tôi đã có 1 bé, bây giờ tôi có thể có con được nữa không ạ
  • Bác sĩ Phan Thị Hạnh


    Chào bạn: vì mình vẫn còn buồng trứng bên phải nên vẫn phát triển nang trội để phóng noãn tham gia quá trình thụ thai được chị nhé. Tuy nhiên do buồng trứng mình đã từng bóc tách u cho nên xác suất khả năng thụ thai thành công sẽ thấp hơn bình thường.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ