Tuổi: 24; Giới tính: Nữ; Khi quan hệ không có cảm giác bị bắn vào trong nhưng có rất nhiều chất nhầy khi lấy dương vật ra thì có nguy cơ có thai không?