Bé 11 tháng có tật ngậm , mút môi dưới....dù đã làm mọi cách nhưng bé k bỏ được ... môi dưới mút nhiều nên phía trong môi hơi trắng và sưng