E chào bác sĩ.con e 19 tháng tuổi biết chuyền tường đi bình thường. Biết dựa lưng vào tường đứng có lúc tự thả tay ra đứng. Nhưng đến tận bây giờ chưa tự đứng và bước được bước nào có phải là bệnh lí gi k ạ
Mong nhận dc trả lời cua bác sĩ ạ!!