Bác sĩ cho hỏi, con nhà e hôm vừa rồi đi làm xét nghiệm như dưới, không biết kết quả đó có ý nghĩa gì ạ.
Em cảm ơn

Dạ vâng, cảm ơn Bác sĩ