Bác sĩ ơi, bé nhà em 3,5 tháng dnay đi tiểu phải rặn hoặc phải cong người lên. Là cháu bị sao không ạ, cháu vẫn ăn bú bình thường (100% sữa mẹ).