Con em bị đau đầu thì có uống dc thuốc lassenol ko