Bác sĩ ơi cho e hỏi bé nhà e được 26d tuổi 2 tuần trước có đi khám mắt bé bị ghèn với sưng và đỏ mí trên ạ, cho thuốc về nhỏ ghèn có thuyên giảm tí xíu nhưng nay mắt bé vẫn còn sưng có khi thÁy sưng coa khi không nhưng sưng vẫn nhìu hơn, đôi khi thấy bầm tím ạ, vậy mắt bé có sao không ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ