Cho em hỏi bé nhà em gần 2 tháng mà bé hay ọc cho ợ hơi rồi mà vẫn ọc ạ bé hay vặn mình cứ vặn mình là khóc Đi ngoài thì ra bọt nước nhầy với mùi chua với thường hay nóng vào buổi chiều