Cho em hỏi bé nhà em gần 2 tháng mà bé hay ọc cho ợ hơi rồi mà vẫn ọc ạ bé hay vặn mình cứ vặn mình là khóc Đi ngoài thì ra bọt nước nhầy với mùi chua với thường hay nóng vào buổi chiều

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ