bác sĩ cho em hỏi bé nhà em từ khi sinh ra là có cái hình tròn như bớt trên gần đỉnh đầu, trước nó có lớp da trắng cứ thở hoặc cựa là nó cứ phập phông, được ít ngày tắm gội thì nó đét lại và giờ như hình ở dưới. bác sĩ nhìn xem con em bị vậy có sao k ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ