Con em được 3 tháng 10 ngày. Cháu sinh 37 tuần, nặng 2.4kg. Vì còn nhỏ nên cháu không mút ti mẹ, em phải hút ra bình cho bú lâu thành quen, bây giờ nó không ti mẹ. Tháng đầu tăng 1kg, tháng 2 tăng 800g, tháng 3 không tăng lạng nào. Em lo quá, như thế có phải suy dinh dưỡng không ạ? Con vẫn chơi ngoan, bình thường nhưng bú hơi ít.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ