Nhờ bác sĩ tư vấn giúp e
Con e mới sinh được gần 5 tháng , cháu uống hoàn toàn sữa ngoài , gần nữa tháng nay cháu đi ngoài phân xanh đậm ngày 1 lần vậy là bị sao vậy ạ ???